logo.jpg
search
 

Hareid Group >

Bygg & Industri

Flere av selskapene i Hareid Group driver med installasjonsvirksomhet i industri og privatmarked. Selskapene prosjekterer og utfører alt innen elektriske installasjoner. Våre fagfolk tar ansvar for hele prosessen fra plan- og prosjektering til ferdig anlegg. Dette arbeidet skjer hele tiden i nært samarbeid med kunden.

For privatmarkedet står Hareid Group for installasjoner i nybygg, ombygginger i eksisterende boliger og kontroll av det elektriske anlegget. De ulike selskapene i konsernet har i tillegg sterk kompetanse innen data / spredenett, telefoni og alarmanlegg for brann og innbrudd. Systemene omfatter alt fra få brukere til store og avanserte anlegg.

Utførende arbeid er i tråd med myndighetenes krav til tekniske løsninger for blant annet komfort, effektivitet og energibesparelse.

Hareid Group har fokus på miljø og sikkerhet i alle våre leveranser. Se følgende produktområder:
- Brannalarmanlegg
- Kombinerte alarmsystem
- Lys- og varmestyring
- Termografering av elektriske anlegg
- Installasjon av kondensatorbatteri

Anleggene prosjekteres etter kundens behov og preferanser.